Forretningsudvalg
fl    Forbundsformand
Flemming Skafsgaard Larsen
6. Dan Karatedo
4. Dan Kobudo

   henriksl    Næstformand
Henrik Skafsgaard Larsen
2. Dan Karatedo
1. Dan Kobudo