Gradueringer
dancertificate   

Teknisk komite/bedømmelsespanel sætter kriterierne for forbundsgradueringer

i Budokan Danmark fra Shodan og opefter.

Forbundsgradueringer foretages en gang årligt på en af udvalget fastsat dato.

For at være gyldig, skal gradueringen på dagen overværes og godkendes

af mindst 2 af udvalgets medlemmer, hvoraf mindst den ene selv skal være gradueret

mindst 2 dangrader over det pågældende niveau. Normalt gradueres ikke højere end

4. Dan i karate og 3. dan i Kobudo i nuværende forbundsregi. Dog kan gradueringer

højere end de nævnte dangrader gennemføres med bedømmere med dangrader

højere end 6. dan.