Medlemsskab
budokadanmark logo 200    Enhver amatørklub, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke kampkunst i en form,
der stemmer overens med forbundets formål, kan som udgangspunkt optages i Budokan Danmark.
Endvidere gives der også mulighed for enkeltpersoner med interesse for kampkunst at blive optaget
i forbundet som personligt medlem.
Optagelse sker efter Board of Directors (forretningsudvalgets) beslutning.
Begæring om optagelse skal fremsættes til forbundets adresse på et af forretningsudvalgets udarbejdet
skema og være bilagt klubbens vedtægter og regler. Klubber, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab,
kan på forretningsudvalgets beslutning associeres indtil førstkommende forretningsudvalgsmøde.
Hent forbundets vedtægter her.
Hent klub/forenings medlemsapplikation her.
Hent personlig medlemsapplikation her.